เข้าระบบ

เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียน

ศูนย์ดูแลลูกค้าสัมพันธ์

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

(CUSTOMER CALL CENTER) V Group Cars

ตระหนักถึงความสำคัญในทุกการติดต่อของลูกค้า จึงได้จัดตั้งหน่วยงานเพื่อให้บริการด้านข้อมูล ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์และในส่วนของการให้บริการก่อนและหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิทธิประโยชน์และได้รับความพึงพอใจสูงสุด

ข้อมูลศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

ท่านสามารถติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ได้ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.

โทร : 02 026 3545

แฟ็กซ์ : 0-2645-0075

อีเมลล์ : callcenter@vgroupcars.com

 

ติดต่อ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.