เข้าระบบ

เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียน

สาระน่ารู้

ทำอย่างไรเมื่อขับรถเหยียบตะปู  


เมื่อเกิดอุบัติเหตุโดนตะปูเจาะล้อรถ จะสังเกตุุว่าลมยางข้างที่เหยียบตะปูจะค่อยๆอ่อนลง ควรชะลอรถเข้าข้างทางและให้รีบเปลี่ยนยางทันทีในกรณีที่มียางอะไหล่
แต่ถ้าไม่มียางอะไหล่หรือยางอะไหล่ใช้การไม่ได้ ให้ตรวจดูข้างๆ ล้อว่าล้อเป็นแบบที่มียางใน (รถบรรทุก) หรือไม่มียางใน (รถเก๋ง รถกระบะ) ถ้ามียางในก็ไม่ต้อง
ดึงตะปูออก เพราะจะทำให้ยางแตกได้  จากนั้นให้ขับรถไปอย่างช้าๆ (ไม่เกิน 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) เพื่อหาที่เปลี่ยนยาง ถ้าในกรณีที่ล้อหน้าถูกเจาะ
ควรเปลี่ยนล้อข้างนั้นมาไว้ข้างหลัง จะทำให้ปลอดภัยกว่า เพราะล้อหน้าจะทำหน้าที่บังคับทิศทางของรถ (ควรมีแม่แรงยกรถติดไว้ในรถด้วย)