เข้าระบบ

เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียน

สาระน่ารู้

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

บริษัท วี กรุ๊ป คาร์ จำกัด (“บริษัท”) ขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) เนื่องจากนโยบายนี้ได้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวมการจัดเก็บรักษา การใช้และการเปิดเผย ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์บริการสิทธิหรือประโยชน์ต่าง ๆของท่าน เป็นต้น เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทบริษัทจึงขอประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

อ่านต่อ

ข้อควรระวังต่างๆภายในรถยนต์

ข้อควรระวังต่างๆภายในรถยนต์

อ่านต่อ

ล้างรถอย่างไรให้ถูกต้อง

ล้างรถอย่างไรให้ถูกต้อง

อ่านต่อ

ทำอย่างไรเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

ทำอย่างไรเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

อ่านต่อ

จำนวนทั้งหมด 4 รายการ