เข้าระบบ

เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียน

รายการตรวจเช็ค 30 รายการ มาสด้า

ระบบเครื่องยนต์
ท่อยางหม้อน้ำบน
ท่อยางหม้อน้ำล่าง
กรองเชื้อเพลิง
ประเก็นอ่างน้ำมันเครื่อง/
ฝาครอบวาล์ว
สายพานหน้าเครื่องยนต์
ชุดรอกดันสายพาน
ซีลหน้า/หลัง เครื่องยนต์

 

ตรวจเช็กระบบเบรก
ผ้าเบรกหน้า
ผ้าเบรกหลัง
สถาพจานเบรก
น้ำมันเบรก
น้ำมันเพาเวอร์

 

ตรวจเช็กระบบช่วงล่าง
ยางแท่นเครื่องหน้า ซ้าย-ขวา
ยานแท่นเครื่องตัวหลัง
ลูกหมากปีกนก ซ้าย-ขวา
ลูกหมากกันโคลงหน้า
ยางหุ้มเพลาขับ (ตัวนอก-ตัวใน)
โช้ก-อัพ หน้า
โช้ก-อัพ หลัง
ลูกปืนล้อ
ลูกปืนเพลากลาง (บางรุ่น)

 

สภาพยาง
สภาพยางหน้าซ้าย
สภาพยางหน้าขวา
สภาพยางหลังซ้าย
สภาพยางหลังขวา
สภาพโดยรวมของยาง

 

สภาพแบตเตอรี่
ตรวจวัด ถ.พ.
ตรวจวัดแรงเคลื่อน
สภาพโดยรวม